Реклама

Публикуване на собствен PR материал70лв.
Писане и публикуване на PR материал (около 500 думи)95лв.

Цените за писане и публикуване на PR материал са крайни, без включено ДДС.